logo

Ali Efendi diyet borcunu ödedi!

Seyrü Sefain Nazırlığında değişen bir şey yok. Kimin çulu, kimin sırtında bilen hiç yok.

Seyrü Sefain Nazırı Aslan Paşa’nın yerine Trabzon Eşrafından Yolağası Cahit Paşa’nın getirilmesiyle birlikte, Nazır Vekili Hayri Paşa, bu değişiminden sonra makamından tard edildi. Yerine ise Temyiz Riyaseti’ninden eski Bahriye Neferi Miralay Ali Efendi’ye tevdi edildi. Görevden tard edilen Hayri Paşa’nı Makamı da, Nazır Kolağalığı olarak değiştirildi.

Namı ile müstesna Cahit Paşa’nın Yolağalığı tecrübesine mukabil, Deryayı Umumiye bilgisi ve tecrübesi pek yoktu. Temyiz Riyaseti’n den makama getirdiği eski Bahriye Neferi Miralay Ali Efendi’ye güveni sonsuzdu. Çünkü muhabbeti ve iştigalleri, Temyiz Riyaseti’ne dayanmaktaydı.

Gel zaman, git zaman Seyrü Sefain Nazırlığında, yeni bir dellallık kararı alındı. Sefine Hizmetleri ve Rehberi Kaptanı Derya Neşrü Tamim‘in, tebaa ya bildirimi Nazır Kolağalığına getirilen eski Bahriye Neferi Miralay Ali Efendi’ye nasip oldu.

Nazır Kolağası Ali Efendi, hemen işe koyuldu. Ticari Bahriye’den taraf toplamak amacıyla, Kalkavanzadeler ile Kıranoğulları arasındaki cenkte, taraf değiştiren Düzgitoğullarından destek istedi. Çünkü Kıranoğulları’nın cenk meydanında Kalkavanzadeler karşısında başarı olmasında Düzgitoğullarının gücü ve tebaası çok etkiliydi.

Ticari Bahriye Reisliği; Kalkavanzadelerden, Kıranoğullarına geçmesiyle birlikte, Düzgitoğullarının borusu yüksek oktandan yankı buldu. Tüccar ehlinde Düzgitoğullarının ağırlığı hissedilmeye başlandı. Bu gücü gören Nazır Kolağası Ali Efendi, hem Kıranoğulları üzerinden, hem de Düzgitoğullarının üzerinden, Deryayı Umumiye deki tüccar ehline mesaj yollamayı ihmal etmedi. Özellikle, tüccar ehlinin Saray Eşrafındaki ulufeleri, Kıranoğulları kanalıyla dağıtıma sokuldu. Ticari Bahriye Reisliği’nin, Seyrü Sefain Nazırlığı’ndaki işlemlerine helal gelmiyordu.

Seyrü Sefain Nazırlığı tarafından, Sefine Hizmetleri ve Rehberi Kaptanı Derya Neşrü Tamim’in yayınlandığı gün, Ticari Bahriye Reisliği’nden destek yazısı, Seyrü Sefain Nazırı Yolağası Cahit Paşa’nın yanında, Ali Efendi’nin elini güçlendirdi.

Nazır Kolağası Ali Efendi, Kıranoğulları ve Düzgitoğulları yaptıkları bu iyiliğin diyetini bir gün ödeyecekti. Ancak Ali Efendi’nin diyet ödeme işlemi çok uzun sürmedi. Kıranoğulları ve Düzgitoğulları’nın seyrü sefer sınırları içindeki yasaklı ticarethaneleri, Nazır Kolağası Ali Efendi’nin talimatıyla kaldırıldı.

Nazır Kolağası Ali Efendi’nin inceden inceye işlediği yapılar, yerine oturmaya başladı. Artık Derya-yı Umumiye de tek söz sahibi eski Bahriye Neferi Miralay Ali Efendi’ydi.

Nazır Kolağası Ali Efendi, Ticari Bahriye Reisliğine sağladığı ulufelerle, Derya-yı Umumiye’deki büyük balığı, hasada sokma zamanının geldiğine karar verdi. Seyrü Sefain Nazırlığındaki yapıyı yeniden koordinasyona koyan Ali Efendi, Nazır yanaşması Lazistan Eyaletinden Ustabaşı Hamdi’ye, yer vermenin yolunu açtı.

7 deryada işler bu minvalde devam ederken, ulufe peşine düşen Nazır Tebaası, Kolağası Ali Efendi den gelecek talimatları dört gözle bekler oldu.

&         &         &

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine… Nazır Kolağası Ali Efendi’nin yeni maceralarında buluşmak ümidiyle….

Sevgi ile kalın…

Kaynak: Denizhaber.net

Share
427 Kez Görüntülendi.